2010-03-31

FUNFUNFUN
jag sitter och kollar tillbaka i bloggen och upptäcker till min stora förtjusning finfina kommentarer, som personer nyligen lämnat på mycket gamla inlägg. synd bara att jag är omedveten om de flesta eftersom jag inte blir informerad om då någon lämnar en kommentar på bloggen. jag kan inte låta bli att nämna den underbara person som anonymt lämnar kommentaren Hello. And Bye. med jämna mellanrum. söt där

I'm browsing through my blog and discovering many recently made comments on things I've written a long time ago. some of them are really nice. it's just a pitty that I'm unaware of most of the sweet things you write to me, since I am not informed when someone leaves a commentary
. comment newer blogposts!

3 kommentarer:

Malin Nyman sa...

Det går ju att ändra i inställningarna, så att blogspot informerar en om när man har fått en ny kommentar. :)

Hananah sa...

Malin Nyman: jo jag har ändrat det, men det funkar ändå inte

Malin Nyman sa...

Int? Hmm, de e ju lite konstit...